ผลิตภัณฑ์

เครื่องเย็บกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง
Haida Medical sugical วงกลมเย็บกระดาษเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ end-to-end และ end-to-side anastomoses เนื้อเยื่อในอวัยวะทางเดินอาหารเช่นหลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, entera ฯลฯ, ที่เย็บกระดาษวงกลมนี้มีให้เลือก 6 ข้อมูลจำเพาะ โปรดดูผลิตภัณฑ์เครื่องเย็บกระดาษแบบวงกลม รายละเอียด.

เครื่องเย็บกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง