ผลิตภัณฑ์

Endo artilating Stapling Staplers โหลดซ้ำ (HENDO-A/B)

HaidaMedical เครื่องเย็บกระดาษสำหรับการผ่าตัดและการบรรจุซ้ำช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถจัดการกับเนื้อเยื่อและการใช้งานที่หลากหลายที่สุดด้วยประสิทธิภาพทางคลินิกที่โดดเด่น

Endo artilating Stapling Staplers โหลดซ้ำ (HENDO-A/B)