ผลิตภัณฑ์

เครื่องเย็บกระดาษริดสีดวงทวารแบบใช้แล้วทิ้ง

Haida Medical เครื่องเย็บกระดาษ PPH แบบใช้แล้วทิ้งมีให้เลือกใน PPH32MM และ PPH 34mm (ประเภท HYG-32 , HYG-34)

เครื่องเย็บกระดาษริดสีดวงทวารแบบใช้แล้วทิ้ง