ผลิตภัณฑ์

เครื่องมือผ่าตัดแบบเปิด
Changzhou Haida Medical เชี่ยวชาญในการวิจัย การผลิต และการขาย   เครื่อง เย็บกระดาษผ่าตัดสำหรับขั้นตอนแบบเปิด ผลิตภัณฑ์เย็บแผลผ่าตัดของ Haida ได้แก่ เครื่องเย็บกระดาษแบบใช้ แล้ว ทิ้ง เครื่องเย็บกระดาษแบบ โค้ง แบบใช้ แล้ว ทิ้ง เครื่องเย็บกระดาษริดสีดวงทวารแบบใช้แล้วทิ้ง เครื่องเย็บกระดาษแบบ วงกลม แบบใช้แล้วทิ้ง เครื่องเย็บกระดาษแบบใช้แล้วทิ้งและเครื่องเย็บผิวหนังเป็นต้น

เครื่องมือผ่าตัดแบบเปิด