ผลิตภัณฑ์

เครื่องมือผ่าตัดส่องกล้อง

Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 200 1 ซึ่งไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญด้านการวิจัย การผลิต และการขาย เครื่องเย็บกระดาษสำหรับ การผ่าตัด เท่านั้น รวมถึง เครื่องเย็บกระดาษตัดเส้นตรงแบบใช้แล้วทิ้ง Endo ขนาด 60 มม. 160 มม. และ 260 มม. ชุด trocar ไร้ใบมีดแบบส่องกล้อง และ trocar แบบออปติคัลและ คานูลา

เครื่องมือผ่าตัดส่องกล้อง