ผลิตภัณฑ์

เครื่องเย็บกระดาษเชิงเส้นแบบใช้แล้วทิ้ง
Haida Medical surgery disposbale Linear Stapler สามารถใช้เพื่อดำเนินการ anastomoses ผ่านการยิงเข้าไปในเนื้อเยื่อของลวดเย็บกระดาษไทเทเนียมสองแถวที่เซ แทนการเย็บด้วยมือ สามารถลดเวลาการผ่าตัดและการตกเลือดและให้ความสะดวกในการใช้งาน
มีที่เย็บกระดาษทางการแพทย์ haida สองประเภท: ที่เย็บกระดาษเชิงเส้นแบบใช้แล้วทิ้งที่มีหน้าปัดและที่เย็บกระดาษเชิงเส้นแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับการผ่าตัด

เครื่องเย็บกระดาษเชิงเส้นแบบใช้แล้วทิ้ง