ผลิตภัณฑ์

Disposbale Incision Retractors
Haida Medical แผลผ่าตัด ช่วย ให้ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในห้อง ผ่าตัดเปิด แผล หรือ เปิด แผล ในระหว่างขั้นตอนการผ่าตัด

Incision Retractor เป็น เครื่องมือผ่าตัดที่ ใช้ในการแยกและจัดการขอบของ แผลผ่าตัด หรือ แผล หรือเพื่อยึด อวัยวะ และ เนื้อเยื่อ ที่อยู่ข้างใต้เพื่อให้เข้าถึงส่วนต่างๆ ของร่างกายด้านล่างได้

Disposbale Incision Retractors