ผลิตภัณฑ์

HDQJ ENDO STAPELRS
HaidaMedical เครื่องเย็บกระดาษตัดเชิงเส้น Endoscopic และผลิตภัณฑ์เย็บเล่มมีความคล้ายคลึงกับเครื่องเย็บกระดาษ Endo Gia และทำให้ศัลยแพทย์สามารถจัดการกับเนื้อเยื่อและการใช้งานที่หลากหลายที่สุดด้วยประสิทธิภาพทางคลินิกที่โดดเด่น
Haida Medical HDQJ ENDO (เครื่องมือใช้ครั้งเดียว) เครื่องเย็บกระดาษมีการใช้งานในการผ่าตัดช่องท้อง ทางนรีเวช เด็ก และทรวงอกสำหรับการผ่าตัด การตัด และการสร้างกายวิภาค

HDQJ ENDO STAPELRS