ผลิตภัณฑ์

เครื่องเย็บกระดาษขลิบแบบใช้แล้วทิ้ง
แพทย์หรือศัลยแพทย์ใช้เครื่องมือการผ่าตัดที่เรียกว่า 'Stapler หรือ Anstomat' เพื่อทำการขลิบ (ในทารกหรือผู้ชาย) กระบวนการดังกล่าวเรียกว่า 'Stapler Circumcision, Haida medical circumcison staplers ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับขั้นตอนนี้

เครื่องเย็บกระดาษขลิบแบบใช้แล้วทิ้ง